Prvi skupni roditeljski sestanek bo v mesecu septembru, naslednje pa bodo sklicali razredniki.

Sestanek Datum Tema
1.  skupni roditeljski sestanek 15. 9. 2022 Predstavitev smernic za delo v novem šolskem letu.
2. skupni roditeljski sestanek januar/februar  
3. skupni roditeljski sestanek junij Evalvacija dela šole v šolskem letu

Roditeljski sestanki bodo namenjeni:

  • predstavitvi dela v šolskem letu, šoli v naravi in drugim dejavnostim šole;
  • obravnavi učnih rezultatov v posameznih ocenjevalnih obdobjih;
  • izvedbi nacionalnih preizkusov, poklicnim usmeritvam;
  • izbirnim predmetom in diferenciaciji pouka.

Ob formalnih srečanjih pa spodbujamo še neformalna srečanja in druženja:

  • Božični bazar – november. 2022
  • Srečanje ob dnevu žena – 8. marec 2023
  • Dnevi evropske kulturne dediščine – Svežina iz narave – september/oktober 2022
  • Dan druženja in gibanja treh generacij – Pohod po nekdanjih šolskih poteh – 8. 10. 2022 
  • Zaključek šolskega leta in valeta – junij 2023