Prvi skupni roditeljski sestanek bo v mesecu septembru, naslednje pa bodo sklicali razredniki.

Sestanek Datum Tema
1.  skupni roditeljski sestanek 20. 9. 2023 Predstavitev smernic za delo v novem šolskem letu.
2. skupni roditeljski sestanek januar/februar Predavanje
3. skupni roditeljski sestanek 30. 5. 2024 Evalvacija dela šole v šolskem letu

Roditeljski sestanki bodo namenjeni:

  • predstavitvi dela v šolskem letu, šoli v naravi in drugim dejavnostim šole;
  • obravnavi učnih rezultatov v posameznih ocenjevalnih obdobjih;
  • izvedbi nacionalnih preizkusov, poklicnim usmeritvam;
  • izbirnim predmetom in diferenciaciji pouka.

Ob formalnih srečanjih pa spodbujamo še neformalna srečanja in druženja:

  • Dnevi evropske kulturne dediščine – DAN ROKODELCEV 6. oktober 2023 
  • Adventni bazar – 24. 11. 2023
  • Srečanje ob dnevu žena in materinskem dnevu – 22. marec 2024
  • Dan druženja in gibanja treh generacij – Pohod po nekdanjih šolskih poteh – 14. 10. 2023 
  • Šola praznuje rojstni dan in valeta – junij 2024 
(Visited 59 times, 1 visits today)