Izbirni predmeti

V šolskem letu 2021/2022 učenci zadnjega triletja obiskujejo 6 različnih obveznih izbirnih predmetov, ki se izvajajo v kombiniranih učnih skupinah. Poleg rednih izbirnih predmetov se izvajata še dva neobvezna izbirna predmeta v sklopu razširjenega programa za učence od 4. do 6. razreda.

Izbirni predmet
ZVEZDE IN VESOLJE
ŠPORT ZA SPROSTITEV
POSKUSI V KEMIJI
LIKOVNO SNOVANJE
ČEBELARSTVO
RAČUNALNIŠKA OMREŽJA
MULTIMEDIJA
Dejavnosti razširjenega programa
ANGLEŠČINA
TEHNIKA
ŠPORT