V šolskem letu 2023/2024 učenci obiskujejo 7 različnih izbirnih predmetov, ki se izvajajo v kombiniranih učnih skupinah. Poleg rednih izbirnih predmetov se izvajajo še trije neobvezni izbirni predmeti v sklopu razširjenega programa za učence od 4. do 6. razreda. 

Izbirni predmet
SONCE, LUNA ZEMLJA 
IZBRANI ŠPORT: NOGOMET 
KEMIJA V ŽIVLJENJU
LIKOVNO SNOVANJE
ČEBELARSTVO
POSKUSI V KEMIJI
ŠOLSKO NOVINARSTVO 
Dejavnosti razširjenega programa
ANGLEŠČINA
TEHNIKA
ŠPORT

 

(Visited 51 times, 1 visits today)