Predmeti

1. vzgojno-izobraževalno obdobje

2. vzgojno-izobraževalno obdobje

3. vzgojno-izobraževalno obdobje

Sk. št. ur

Obvezni program

Razredi

 

1. r

2. r

3. r

4. r

5. r

6. r

7. r

8. r

9. r

1631,5

Slovenščina

6

7

7

5

5

5

4

3,5

4,5

 

Matematika

4

4

5

5

4

4

4

4

4

1318

Tuji jezik 1

2 2 2

2

3

4

4

3

3

656

Tuji jezik 2

           

2

2

2

204

Likovna vzgoja

2

2

2

2

2

1

1

1

1

487

Glasbena vzgoja

2

2

2

1,5

1,5

1

1

1

1

452

Družba

     

2

3

       

175

Geografija

         

1

2

1,5

2

221,5

Zgodovina

         

1

2

2

2

239

Državljanska in domovinska vzgoja ter etika

           

1

1

 

70

Spoznavanje okolja

3

3

3

           

315

Fizika

             

2

2

134

Kemija

             

2

2

134

Biologija

             

1,5

2

116,5

Naravoslovje

         

2

3

   

175

Naravoslovje in tehnika

     

3

3

       

210

Tehnika in tehnologija

         

2

1

1

 

140

Gospodinjstvo

       

1

1,5

     

87,5

Športna vzgoja

3

3

3

3

3

3

2

2

2

834

Izbirni predmet 1

           

2/1

2/1

2/1

204

Izbirni predmet 2

           

1

1

1

102

Izbirni predmet 3

           

1

1

1

102

Oddelčna skupnost

     

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

103,5

               

Skupaj ur:

8111,5

Število predmetov

6

6

6

8

9

11

14

16

14

 

Število ur tedensko

20

21

22

24

26

26

30

30,5

30,5

 

Število tednov pouka

35

35

35

35

35

35

35

35

32

 

Dnevi dejavnosti

Število dni letno

Sk. št. ur dej.

Kulturni dnevi

4

4

4

3

3

3

3

3

3

150

Naravoslovni dnevi

3

3

3

3

3

3

3

3

3

135

Tehniški dnevi

3

3

3

4

4

4

4

4

4

165

Športni dnevi

5

5

5

5

5

5

5

5

5

225

               

Skupaj ur:

675

Razširjeni program

       

Pomoč otrokom s pos. potr.

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

Dopolnilni in dodatni pouk

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

Interesne dejavnosti

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

Jutranje varstvo

7,5

                 

Podaljšano bivanje

25

15

15

13

13

         

Šola v naravi – CŠOD

     

5 dni

5 dni

 

5 dni

     

 

(Visited 59 times, 1 visits today)