Osnovna šola Fokovci

Osnovna šola Fokovci

Fokovci 32
9208 Fokovci

 

Ravnateljica:Suzana Deutsch(02) 544 90 20
Tajnica:Hermina Hernah(02) 544 90 22
Pedagog:Andrej Lainšček(02) 544 90 25
Zbornica:Strokovni delavci(02) 544 90 24
Knjižnica:Monika Dobrijevič(02) 544 90 21
Kabinet razredne stopnje:Strokovni delavci(02) 544 90 26
Kuhinja:Kuhar/kuharica(02) 544 90 23
Hišnik:Darko Kržanko(02) 544 90 20

Številka transakcijskega računa: 01278 – 6030670558
Številka transakcijskega računa šolskega sklada:
 01278 – 6030670558,
sklic: 00-2009140

Davčna številka: 79277802
Matična številka:
 5085624000