OBJEM

 Ozaveščanje Branje Jezik Evalvacija Modeli

Bralna pismenost in razvoj slovenščine

V projekt smo se vključili z namenom, da bi dosegli cilj projekta, ki je razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju bralne pismenosti otrok, učencev in dijakov.

Trajanje projekta: 4.11. 2016 – 30. 6. 2022

 Vodja projekta na šoli: Karin Cigler Maček

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

OBJEM

Ozaveščanje Branje Jezik Evalvacija Modeli

Bralna pismenost in razvoj slovenščine

Cilj projekta je razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo pripomogle k razvoju bralne pismenosti.

Projekt zajema štiri področja:

  • dvig ravni bralne pismenost in razvoj slovenščine;
  • slovenščina kot drugi jezik;
  • diagnostični pripomočki za prepoznavanje ravni bralne pismenosti v predšolskem obdobju in v 2. ter 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju;
  • posodobljena vloga šolske knjižnice.

V okviru projekta se je naša šola odločila za razvoj področja “Bralna pismenost in razvoj slovenščine”. Bralna pismenost je osnova, ker omogoča razvoj vseh drugih pismenosti in ima bistven pomen pri mišljenju in učenju.

Želimo si, da bi učenci bolje razumeli, kar preberejo, se znali odzivati na besedilo in si usvajali trajno znanje.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.550.000,00 EUR.

Projekt traja pet let in se bo zaključil 30. 6. 2022.

Vodja projekta na šoli: Karin Cigler Maček

(Visited 27 times, 1 visits today)