m sklad naloba

V juniju je Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije objavil Javni razpis za dodelitev sredstev za izvajanje programov Popestrimo šolo. Naša šola je na razpisu kandidirala s svojimi predlogi aktivnosti in bila izbrana. Naš program aktivnosti smo imenovali:

UČENJE JE ZABAVNO

Z aktivnostmi spodbujamo uporabo novih pedagoških strategij in oblik dela, v okviru katerih bodo učitelji izvajali dejavnosti, ki prispevajo k razvoju ključnih kompetenc.

S spodbujanjem teh oblik dela ima šola še več možnosti posvetiti se v večji meri vzgojno-izobraževalnim potrebam učencev ter razvijati prostočasne dejavnosti pod okriljem šole. Vse aktivnosti so brezplačne in potekajo izven pouka. Izvajanje ur je fleksibilno in lahko poteka deloma v prostih urah kot tudi v času po pouku ali deloma kot počitniška dejavnost. Učenec se lahko prijavi na eno ali več aktivnosti.

Dejavnosti bodo v tem šolskem letu izvajali naslednji učitelji: Vanja Kocet,  Silvija Sambt in Karin Cigler Maček.

V tem dokumentu so opisane dejavnosti s prijavnico za šolsko leto 2013/2014.

V tem dokumentu so opisane dejavnosti s prijavnico za šolsko leto 2014/2015.

 

(Visited 36 times, 1 visits today)