CŠOD 8. in 9. razred

Pisni izpit iz naravoslovja za učence, ki se šolajo na domu.