CŠOD 8. in 9. razred

Ustni izpit iz naravoslovja za učence 7. razreda, ki se šolajo na domu. Ustni izpit iz biologije za učence 9. razreda, ki se šolajo na domu.