Ustni izpit iz slovenščine za učence, ki se šolajo na domu.

Ustni izpit iz športa za učence, ki se šolajo na domu.