Pisni in ustni izpit iz nemščine za učence, ki se šolajo na domu.