Nacionalno preverjanje znanja iz 3. predmeta. 6. razred – TJN 9. razred – ZGO